Dotacja na pompę ciepła !!! - Eko Trend 

+48 602 777 776

Dotacja na pompę ciepła !!!

  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
  • Wydrukuj
  • E-mail

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program pozwala na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania. Budżet programu na lata 2018-2029 to aż 103 miliardy złotych.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

Część pierwsza Programu przeznaczona jest dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli są to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 100 000 zł. Formy dofinansowania: dotacja lub dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

  • Opcja 1 – demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
 Dodatkowo mogą być wykonane demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych), – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:– 25 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej– 30 000 zł – z mikroinstalacją fotowoltaiczną

  •  Opcja 2 – demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo– zakup i montaż kotłowni gazowej

Dodatkowo mogą być wykonane:– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu) – zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

Kwota maksymalnej dotacji:– 20 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej– 25 000 zł – z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Część druga Programu  przygotowana dla osób o niższych dochodach rozpoczął się 21 października 2020. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). 

kalkulator dotacji

http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 Realizacja dofinansowanych do tej pory na Lubelszczyźnie inwestycji oznacza:

  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 43 055 410 kg;
  • ograniczenie emisji pyłów o 232 240 kg;
  • ograniczenie zużycia energii o 99 863 333,33 kWh.

Wnioskodawcy wszystkie potrzebne dokumenty będą mogli znaleźć na stronie "Czystego powietrza" w rządowym portalu gov.pl. 

Oferujemy kompleksową usługę związaną z pomocą w uzyskaniu dotacji w programie "Czyste Powietrze", bezpłatny audyt budynku, dobór, sprzedaż, montaż i serwis pompy ciepła, a także usługi finansowe związane z inwestycją wymiany starego źródła ciepła na nowe

Zapraszamy do kontaktu,  wypełnij poniższy formularz i umów się na bezpłatny audyt Twojego budynku

Więcej w tej kategorii: Ulga termomodernizacyjna »